Prenajímateľom je obchodná spoločnosť eXERTO, s.r.o.

Likavka 169, 034 95 Likavka
IČO: 47394943
zapísaná v OR OS Žilina
oddiel: Sro, Vložka č.: 60492/L
DIČ: 2023913914
IČ DPH: Nie je platca DPH
tel. číslo: +421905365266
e-mail: info@wandercar.sk
webové sídlo: www.wandercar.sk
adresa na doručovanie: Likavka 169, 034 95 Likavka

v skratke Miro a Lucia 😉


Kontaktujte nás

      *
    Ochrana osobných údajov