V rezervačnom formulári si vyberte termín, vyplňte požadované údaje a odošlite objednávku.

Minimálna doba nájmu vo vedľajšej sezóne (do 14. júna a od 16. septembra) je 3 dni, cena je 80 €/deň. Minimálna doba nájmu v hlavnej sezóne (od 15. júna do 15. septembra) je 7 dní, cena je 90 €/deň. Kratšia doba nájmu v hlavnej sezóne je možná v prípade voľných termínov v rezervačnom formulári, v takomto prípade nás kontaktuje. V prípade záujmu o nájom dlhší ako 21 dní nás kontaktujte, cena bude dohodnutá individuálne.

Vratnú kauciu vo výške 1.000 € je možné zaslať spolu s platbou za prenájom Vanderkáry alebo samostatne tak, aby bola najneskôr v deň pred prevzatím Vanderkáry pripísaná na náš účet.

Ak zrušíte rezerváciu 30 dní a viac pred začiatkom nájmu, vrátime vám celú sumu, ktorú ste nám zaplatili. Ak tak urobíte v období 15 až 29 dní pred začiatkom nájmu, storno poplatok je 50% z ceny nájomného, v období menej ako 14 dní pred začiatkom nájmu je storno poplatok vo výške 100 % z ceny nájomného. O zrušení rezervácie nás informujte e-mailom, v ktorom uvediete číslo vašej objednávky.

Načítavam kalendár...
-
K dispozícii
28
-
Obsadené
28
-
Čakajúce

Dátum: ... (... dni/í - ... noci/í)

Celková cena rezervácie: 0,00 

Nájomca (v prípade objednania na firmu osoba, ktorá bude viesť Obytný automobil) (povinné)

Meno *

Objednať na firmu
(Fakturačné údaje) (voliteľné)

Obchodné meno *

Priezvisko *

Sídlo *

Dátum narodenia *

Právna forma *

Číslo OP / Pasu *

Štatutárny orgán *

Krajina *

IČO *

Ulica, súpisné a orientačné číslo *

DIČ *

Mesto *

IČ DPH *

PSČ *

Zapísané v *

Email * Email znova:*

Mobil *


 * Ochrana osobných údajov
 * Všeobecné obchodné podmienky

captcha

s povinnosťou platby